Hotline :

Cùng lên hành trình Đi và Yêu

 

Check in tại Vĩnh Hy  Xinh Mê Ly. Nếu bạn ngạc nhiên vì Vĩnh Hy không chỉ có biển, có bình minh trên Hang Rái, "Quan tâm" Ad sẽ dắt bạn khám phá một Vĩnh Hy lãng mạn hoàn toàn mới với sa mạc và bao la xương rồng, Cùng lên hành trình Đi & Yêu

 

Lịch trình chụp hình cưới: Vĩnh Hy

Thực hiện: Ekip Sài Gòn

 

 Hình cưới Vĩnh Hy

Hình cưới Vĩnh Hy

Hình cưới Vĩnh Hy

Hình cưới Vĩnh Hy

Hình cưới Vĩnh Hy