Hotline :

Thế giới này là của riêng hai đứa mọi thứ mình làm đều sẽ có đôi.


"Thế giới này là của riêng hai đứa

Mọi thứ mình làm đều sẽ có đôi.

Anh ước một điều giản dị đến thế thôi

Mình là của nhau suốt cuộc đời, em nhé."

 

Lịch trình chụp hình cưới: phim trường L'amour

Thực hiện: Ekip Sài Gòn

 

Hình cưới phim trường L'amour

Hình cưới phim trường L'amour

Hình cưới phim trường L'amour

Hình cưới phim trường L'amour