Hotline :

Suốt một đời, mình thương họ nhiều hơn một chữ thương,

 

"Suốt một đời, mình thương họ nhiều hơn một chữ thương, 

Suốt một đời chỉ dám mong, họ mãi thương mình vừa bằng một chữ thương là đủ"

 

Lịch trình chụp hình cưới: Vũng Tàu

Thực hiện: Ekip Sài Gòn

 

Hình cưới Vũng Tàu

Hình cưới Vũng Tàu

Hình cưới Vũng Tàu

Hình cưới Vũng Tàu