Hotline :

Gác lại những bão giông sau cánh cửa

 

"Hạnh phúc là trở về sau một ngày dài,

Được nấu cho nhau một bữa ăn,

Ôm nhau ngủ rồi thủ thỉ chuyện vui buồn cho nhau nghe, 

Gác lại những bão giông sau cánh cửa,

Đơn giản chỉ có thế thôi"

 

Thực hiện chụp hình chưới: Phim trường Alibaba

Thực hiện: Ekip Sài Gòn

 

Hình cưới phim trường Alibaba

Hình cưới phim trường Alibaba

Hình cưới phim trường Alibaba

Hình cưới phim trường Alibaba