Hotline :

Chỉ muốn yêu nhau đừng lo lắng trước sau

 

"Chỉ muốn yêu nhau đừng lo lắng trước sau.

Bao giờ bắt đầu , bao giờ kết thúc.

Chỉ cần hôm nay mình có nhau là thực.

Suy nghĩ gì nhiều cho hạnh phúc ít đi?"

 

Lịch trình chụp hình cưới: Hồ Cốc

Thực hiện: Ekip Vũng Tàu

 

Hình cưới Hồ Cốc

Hình cưới Hồ Cốc

Hình cưới Hồ Cốc

Hình cưới Hồ Cốc